EQ’s

Wij kennen als het gaat om samenwerking 2 grote voorbeelden.

 

Het leger

Geen woorden, maar daden maken het verschil. Het leger is het ultieme voorbeeld waar rollen en taken duidelijk verdeeld zijn. Een ieder kent zijn verantwoordelijkheden en wordt daar (wanneer nodig) op aangesproken. Het gezamenlijke doel, de missie, is helder en het kunnen vertrouwen op collega’s van levensbelang.

De paardenkudde

Zo mogelijk nog meer als in het leger, zijn hier taken toebedeeld aan de meest capabele leden. De leidende hengst wordt regelmatig uitgedaagd door de jongere generatie. De sterkste wint en leidt de kudde. Ieder ander kuddelid heeft een wezenlijke taak of rol te vervullen ten behoeve van de overleving van de gehele kudde. Met name de (non-verbale) communicatie is de kracht van een paardenkudde. Misverstanden of een ‘dubbele agenda’ bestaan niet. Respect voor een ieders kwaliteiten voeren de boventoon.

 


Een verklaring voor onze naam: EQ’s Teamcoaching

 

EQ’s spreek je uit als Equus en dat is Latijn voor ‘Paard’

 

EQ staat voor Emotioneel Quotiënt – de naam voor de index die betrekking heeft op de emotionele intelligentie.


Dus ….

Hoe logisch is jullie teamverdeling? Neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid? Hoe groot is het vertrouwen in elkaar? Hoe gaan jullie om met de emoties van jezelf of anderen? Hoe groot is jullie empatisch vermogen? Hoeveel respect tonen jullie?

We gaan het bekijken als jij en je team bij ons op oefening durft te komen!